Phần thi Writing là phần thi khó nhất trong 4 phần thi của IELTS. Trong đó, Bar chart IELTS Writing Task 1 là một trong những dạng bài phức tạp nhất. Dạng đề này đòi hỏi nhiều kỹ năng từ thí sinh nhất từ phân tích đến tổng hợp.

Do đó, bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn các bước làm hoàn thành dạng bài Bar chart IELTS Writing Task 1 chi tiết và nhanh gọn nhất. 

Bar chart IELTS Writing Task 1 và hướng dẫn cách làm chi tiết

Bar chart IELTS Writing Task 1 và hướng dẫn cách làm chi tiết

1. Dạng bài Bar chart trong IELTS Writing Task 1 và những điều bạn cần biết

Theo cấu trúc chung, bài thi IELTS Writing gồm 2 phần là IELTS Writing Task 1 và 2. Thời gian làm bài của mỗi phần là 60 phút. 

Ở phần Task 1, bài thi sẽ yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn có độ dài tối thiểu 150 từ để trả lời cho 1 vấn đề mà đề bài đặt ra. Phần thi Task 1 có số điểm chiếm ⅓ tổng điểm toàn phần thi Writing. 

Tổng quát về dạng bài The Bar chart IELTS writing

Tổng quát về dạng bài The Bar chart IELTS writing

Thông thường, phần thi này sẽ yêu cầu thí sinh dựa vào những bản đồ, biểu đồ, bảng biểu, sơ đồ,... cho sẵn để viết một đoạn văn báo cáo, nhận xét, so sánh, tóm tắt và đưa ra những đánh giá khách quan về những điều được thể hiện trong đó. 

IELTS Writing Task 1 có tổng cộng là 7 dạng bài và Bar chart IELTS Writing Task 1 là một trong số đó. Vậy, Bar chart là gì? Đây là dạng bài về biểu đồ cột, nhiệm vụ của thí sinh là dựa vào biểu đồ cột được cho sẵn trong đề bài để phân tích và đưa ra đánh giá. 

2. Phương pháp viết dạng bài Bar chart IELTS 

Có 2 dạng chính đó là biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian và biểu đồ không có sự thay đổi theo thời gian thuộc dạng biểu đồ cột trong IELTS Writing Task 1. Chúng có một vài khác biệt nhỏ trong phương pháp làm mà bạn cần lưu ý. 

Cùng theo dõi các bước làm cụ thể dưới đây nhé. 

2.1. Bar chart có sự thay đổi theo thời gian

Điều quan trọng nhất trong phương pháp làm mà tất cả chúng ta cần lưu ý đó chính là cấu trúc của câu trả lời

Do vậy, dù là dạng bài biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian hay không có sự thay đổi theo thời gian thì thì chúng ta cũng cần tuân thủ 3 phần bắt buộc trong bài viết là: Introduction, General Overview, Body (Specific features).

Theo dõi đề bài sau đây: 

The chart below shows the total number of minutes (in millions) of telephone calls in Finland, divided into three categories, from 1995 – 2004.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Dạng Bar chart có sự thay đổi theo thời gian

Dạng Bar chart có sự thay đổi theo thời gian

Nguồn: Preparation for IELTS Exam

Introduction

Đầu tiên là phần Introduction hay các bạn có thể hiểu là đoạn mở đầu. Phần mở đầu này chỉ nên được viết ngắn gọn trong khoảng 1 - 2 câu tuy nhiên vẫn phải đầy đủ thông tin về 4 yếu tố đó là: chủ đề bài viết, nơi chốn, thời gian xác định trong biểu đồ cột và đơn vị đo. 

Muốn viết được đoạn mở đầu hoàn chỉnh như vậy thì các bạn cần chú ý phân tích đề bài thật kỹ lưỡng trước khi viết. Hãy đọc đề bài thật cẩn thận và gạch chân hoặc note ra những thông tin quan trọng. 

Sau đó, dựa vào những thông tin đã xác định được, hãy paraphrase lại đề bài bằng cách diễn đạt lại và sử dụng những cụm từ đồng nghĩa cùng những cấu trúc ngữ pháp khác. 

Đối với đề bài trên, chúng ta có thể viết đoạn mở đầu như sau:

The chart shows the time spent by Finland’s residents on different types of telephone calls between 1995 and 2004.

General Overview 

General Overview được hiểu là phần giới thiệu tổng quan về vấn đề được nêu trong đề bài. Qua đó, thí sinh cần viết được tóm tắt sơ qua về các đặc điểm nổi bật của biểu biểu đồ. 

Ở phần này, bạn cần tiến hành trực tiếp quan sát các số liệu và chủ thể được thể hiện trong biểu đồ. Cụ thể, bạn nên đưa ra những đánh giá chung, những so sánh về giá trị tại mốc thời gian đầu và mốc thời gian cuối trong biểu đồ để chỉ ra xu hướng tăng hay giảm của số liệu. 

Bên cạnh đó, với một số bài, bạn cũng nên tiến hành mô tả sơ qua về những con số của yếu tố chiếm tỷ lệ cao nhất, hoặc yếu tố đang thấp nhất trong biểu đồ. 

Trong biểu đồ được đưa ra trong đề bài của chúng ta, có thể nhận thấy những điểm đặc biệt như sau: 

 • Số lượng cuộc gọi điện thoại cố định trong nước là cao nhất trong suốt thời kỳ.
 • Số lượng cuộc gọi di động và cuộc gọi điện thoại cố định trong nước và quốc tế tăng đều đặn.

Qua đó, chúng ta có thể viết được phần General Overview như sau: 

Overall, local landline calls were highest in 3 types of telephone calls throughout the period. However, local landline calls tended to decrease after 2001. National & international landline calls and mobile calls increased steadily during the whole period. In which, mobile calls have the highest growth rate.

Body 

Phần thân bài là quan trọng nhất trong bài viết dạng Bar chart IELTS Writing Task 1 bởi nó là phần chứa nhiều thông tin nhất. Nên nhớ, với phần này, các bạn nên viết thành khoảng 2 hoặc 3 đoạn để mô tả biểu đồ một cách chi tiết nhất. 

Đối với đề bài của chúng ta, có thể chia thành 3 đoạn để mô tả cụ thể về từng loại cuộc gọi là local landline, National & international landline và mobile. Chúng ta có thể viết như sau: 

Local landline calls were rising from 12000 million minutes in 1995 to just under 17000 million in 2000. After peaking at 17000 million the following year, these calls had fallen back to the 1995 figure by 2004.

National and international landline calls grew steadily from 6000 million to 10500 million at the end of the period in question, though the growth slowed over the last two years.

There was a dramatic increase in mobile calls from 250 to 9800 million minutes. This rise was particularly noticeable between 2000 and 2004, during which time the use of mobile phones tripled.

2.2. Bar chart không có sự thay đổi theo thời gian 

Tham khảo đề bài sau: 

The chart below shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Dạng bar chart không có sự thay đổi theo thời gian

Dạng bar chart không có sự thay đổi theo thời gian

Nguồn: Preparation for IELTS Exam

Tương tự như dạng bài đã nêu trên, các bài Bar chart IELTS Writing Task 1 có đề thuộc dạng biểu đồ không thay đổi theo thời gian sẽ có 3 phần như sau: Introduction, General Overview và Body (Specific features).

Chúng ta sẽ cùng đi tham khảo cách viết cụ thể của từng phần nhé. 

Introduction

Cũng giống như cách làm dạng bài biểu đồ thay đổi theo thời gian, ở dạng này, chúng ta cũng cần phân tích đề bài để chỉ ra đầy đủ 4 yếu tố: Chủ đề của đề bài, nơi chốn, thời gian xác định trong biểu đồ (nếu có) và đơn vị đo.

Sau đó tiếp tục áp dụng các kỹ năng và vốn từ để paraphase đề bài, chúng ta sẽ có đoạn mở đầu: 

The bar chart gives information about the gender of teachers in six types of educational institutions in the UK in 2010. It shows what percentage of teachers was male and what percentage was female.

General Overview

Tiếp tục phân tích biểu đồ cột, chúng ta có thể nhận xét như sau: 

 • Tỷ lệ giáo viên nữ đang giảm, trái ngược với xu hướng tăng của khi trình độ của hệ thống giáo dục/

 • Còn  tỷ lệ giáo viên nam lại thuận với  trình độ của hệ thống giáo dục, cả 2 đều ngày càng tăng.

 • Ở bậc cao đẳng, tỷ lệ nam giới và nữ giới làm công việc dạy học là ngang nhau.

Theo những nhận xét như trên, chúng ta có thể trình bày phần General Overview như sau: 

Overall, the proportions of male teachers were greater at higher educational levels while the reverse was true of their female counterparts. In college, the proportion of men and women doing teaching jobs is equal.

(Nguồn: IELTS Essay Bank)

Body

Phần thân bài này chính là phần thể hiện sự khác biệt trong cách viết với dạng bài biểu đồ thay đổi theo thời gian. Ở dạng này, số liệu được đưa ra chỉ trong một khoảng thời gian và không có sự khác biệt hay thay đổi theo tháng, năm nên chúng ta không thể nhận định sự thay đổi và diễn biến theo quá trình. 

Vì thế, thay vào cách làm như trên, chúng ta có thể áp dụng 1 trong 2 cách sau để viết thân bài: 

 • Phân chia mỗi nhóm hạng mục cần so sánh để trình bày trong 1 đoạn văn. 

 • Mỗi đoạn văn miêu tả một chủ thể 

Với bài này, các bạn có thể tham khảo phần thân bài sau: 

Women dominated the teaching profession in primary education, but less so at lower and upper secondary education. It was particularly true of nursery schools, where the share of female teachers was above 95%. Similarly one-sided was the situation in primary school, where over 90% of teachers were also female.

At secondary and upper secondary levels this pattern was less pronounced, where there were nearly equal proportions of male and female teachers. On the other hand, male teachers outnumbered female teachers in high-level education, where the proportion of men was twice that of women.

(Nguồn: Preparation for IELTS Exam)

Bài viết liên quan: 

Cách viết Mixed chart IELTS Writing task 1 chi tiết nhất cho người mới

IELTS Writing task 1 và những lưu ý khi làm dạng bài Pie chart

3. Tổng hợp từ vựng trong dạng bài Bar chart IELTS

Không chỉ cần nắm được các phương pháp chung để làm bài, với bất kỳ một dạng bài IELTS Writing nào, chúng ta cũng cần trang bị cho mình những từ vựng cơ bản để sử dụng trong bài. 

Do đó, với dạng bài Bar chart IELTS Writing Task 1 này, chúng mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn những từ vựng cực hữu ích dùng để miêu tả các xu hướng tăng giảm trong biểu đồ. 

Tổng hợp 45 từ vựng hữu ích sử dụng trong dạng bài Bar chart IELTS Writing Task 1

 • Rocket: Tăng vọt

 • Jump: Nhảy vọt

 • Plummet: Giảm mạnh

 • Plunge: Giảm đột ngột

 • Stable: Ổn định

 • Constant: Không thay đổi

 • Steady: Vững chắc

 • Dip: Giảm nhẹ

 • Fluctuation: Sự biến động

 • Variation: Sự biến đổi

 • Slump: Sụt giảm

 • Peak: Đỉnh

 • …..

4. Tham khảo bài mẫu

Điều không thể thiếu khi luyện làm bất cứ dạng bài nào của IELTS Writing chứ không riêng Bar chart IELTS Writing Task 1 đó là đọc thật nhiều bài mẫu. Việc này sẽ giúp bạn hình thành nhiều ý tưởng tốt đồng thời gia tăng sức sáng tạo khi làm bài. 

Dưới đây, chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn 2 bài mẫu Bar chart IELTS để các bạn có thể tham khảo nhé. 

Sample 1: 

Tham khảo bài bar chart IELTS Writing mẫu

Tham khảo bài bar chart IELTS Writing mẫu

The graph shows how the size and distribution of the UK's aging population are likely to change over a 50-year period.

Overall, the proportions are predicted to increase in all UK countries. In 1985, 15 percent of the UK population was over 65, but by 2035, this will account for 23 percent of the total population.

A closer look at the data reveals that the aging population is expected to rise more in some parts of the UK than in others. In 1985, Wales had the highest percentage of people aged 65 and over, at 16 percent. The second-largest group could be found in England and the third in Scotland. Northern Ireland had the lowest proportion, with 12 percent aged 65 and over.

By 2035, Wales is still going to have by far the greatest percentage of over 65s, with figures likely to reach 26 percent. However, the biggest increases in this age group, relative to the rest of the population, are predicted to occur in Northern Ireland and Scotland. In Northern Ireland, for example, this figure will increase almost double to 23 percent.

(Nguồn: Preparation for IELTS Exam)

Sample 2: 

Bar chart IELTS Writing Task Sample 1

Bar chart IELTS Writing Task Sample 1

The graph shows the percentage of immigrants and natural Canadians who visited places such as cinema, theater, library, and zoo.

Overall, it can be seen that cinema was the favorite place of Canadians across all demographics. Zoos and libraries attracted more or less the same number of visitors.

However, the theater was the least popular of all these places. Cinema was considerably more popular among natural citizens of Canada and migrants born in English-speaking countries with as much as 70% of them enjoying it. About 50% of migrants born in other countries also visited cinemas. The theater was more popular among migrants born in English-speaking countries and 25% of them used to frequent it. While 20% of Canadians also visited theatre only 10% of other migrants went to it.

The library was the most popular place for migrants born in other countries with as much as 55% of them visiting it. Meanwhile, 40% of English-speaking migrants and about 37% of Canadians also visited libraries. Zoo was more popular among English-speaking migrants (50%) and native Canadians (42%). About 35% of other migrants also visited it.

Như vậy, bài viết này đã cung cấp đầy đủ cho các bạn về phương pháp cụ thể để hoàn thành dạng bài Bar chart IELTS Writing Task 1 cùng một vài bài mẫu đi kèm. Hy vọng, với những gì chúng mình chia sẻ trên đây, các bạn học đang luyện thi IELTS đã có thêm cho mình những kiến thức và kinh nghiệm quý báu để làm bài thi. Chúc các bạn thành công.