<div style="font-size:16px;line-height:25px"> <div style="text-align: center;"> <iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HniKz01DgN4?list=PLxc4V8jyRl2cLfq87kAA4Kn-tThGewdcJ" width="560"></iframe></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style=""><strong>Pronunciation Power</strong> là phần mềm được&nbsp;thiết kế để giúp cho việc luyện <a href="http://langmaster.edu.vn/5-meo-luyen-de-co-cach-phat-am-tieng-anh-chuan-a15i306.html"><strong>cách phát âm tiếng Anh chuẩn</strong></a> và &nbsp;tốt hơn, chuẩn hơn và Pronunciation power không chỉ dạy các bạn phát âm các chữ cái mà còn dạy bạn phát âm từng từ một, từng câu một. Với giao diện đồ hoạ sinh động thể hiện vòm miệng khi phát âm các từ, câu mà bạn cứ theo đó quan sát mà học theo sao cho đúng (như: hàm trên bạn phải cử động thế nào, lưỡi bạn phải đưa làm sao…?).</span></div> <div style="text-align: justify;"> <hr /> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; "> <span style="box-sizing: border-box; ">Xem thêm:</span></div> <ul style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 25px; list-style: url(&quot;../images/bg_li_arrow.png&quot;); color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 250, 250);"> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <a href="https://langmaster.edu.vn/langmaster-ban-da-xin-loi-bang-tieng-anh-dung-cach-chua-a73i1533.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 82, 152); text-decoration-line: none; transition: background-color 0.15s ease-in-out 0s; display: inline;" target="_blank">Bạn đã xin lỗi bằng tiếng anh đúng cách chưa?</a></li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <a href="https://langmaster.edu.vn/langmaster-cach-su-dung-loi-xin-loi-dung-muc-dich-trong-tieng-anh-a73i1541.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 82, 152); text-decoration-line: none; transition: background-color 0.15s ease-in-out 0s; display: inline;" target="_blank">Cách sử dụng lời xin lỗi đúng mục đích trong tiếng Anh</a></li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <a href="https://langmaster.edu.vn/langmaster-huong-dan-cach-xin-loi-chuan-kieu-anh-a73i1551.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 82, 152); text-decoration-line: none; transition: background-color 0.15s ease-in-out 0s; display: inline;" target="_blank">Hướng dẫn cách xin lỗi "chuẩn kiểu Anh"</a></li> </ul> <div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <hr /> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <img alt="tiếng anh giao tiếp" src="/public/files/editor-upload/images/pronunciation-power-hoc-phat-am-tieng-anh-cuc-chuan.jpg" style="text-align: center; width: 660px; height: 495px;" /></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Hướng dẫn sử dụng:</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Để sử dụng phần mềm này, các bạn sử dụng ổ đĩa ảo hoặc có thể ghi ra đĩa CD và cài đặt như bình thường.</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Chương trình được thiết kế để bạn luyện</span><strong style=""> </strong><a href="http://langmaster.edu.vn/pronunciation-power-hoc-phat-am-tieng-anh-cuc-chuan-a24i330.html" style=""><em>phát âm tiếng Anh</em></a><span style=""> và Pronunciation power không chỉ dạy bạn phát âm các chữ cái mà còn dạy bạn phát âm từng từ một, từng câu một. Với giao diện đồ hoạ sinh động thể hiện vòm miệng khi phát âm các từ, câu mà bạn cứ theo đó quan sát mà học theo sao cho đúng (như: hàm trên bạn phải cử động thế nào, lưỡi bạn phải đưa làm sao…?). Giống như việc bạn học tiếng Việt vậy, ví dụ bạn học phất âm giữa hai vần “l” và “n” thì trong </span><a href="https://langmaster.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-hieu-qua-cho-nguoi-mat-goc" style="">học tiếng Anh giao tiếp</a><span style="">&nbsp;bạn cũng phải làm thế.</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style=""><a href="https://langmaster.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-online-truc-tuyen-cho-nguoi-moi-bat-dau?utm_source=thiet&amp;utm_medium=seeding" target="_blank"><img alt="" src="/public/files/post-upload/images/bai-viet/tin-tuc/khoa-hoc-tieng-anh-online-truc-tuyen.jpg" style="width: 90%;" /></a></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:20px;"><b>Học &nbsp;phát âm với bộ<span style="color:#000000;"> </span><a href="http://langmaster.edu.vn/tai-lieu-tieng-anh-a24"><span style="color:#000000;">tài liệu tiếng Anh</span></a> trên máy vi tính</b></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Đặc biệt bạn còn được Pronunciation power dạy cách nói một câu tiếng Anh sao cho đúng ngữ điệu – điều mà ít người </span><a href="http://langmaster.edu.vn" style="">học tiếng Anh giao tiếp</a><span style=""> làm được. Trong 1 câu tiếng Anh có thể chỉ có 1 trọng âm (câu cấp 1) hoặc có những câu có nhiều hơn 1 trọng âm (câu cấp 2). Vậy bạn phải nói làm sao? Hãy để Pronunciation power hướng dẫn bạn.</span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:20px;"><strong>Học phát âm tiếng Anh nói đúng trọng âm</strong></span></h2> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Ngoài ra Pronunciation power còn có 7 phần bài tập để bạn rèn luyện và ôn tập lại những gì mà mình đã học.</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Không chỉ có thế chương trình còn hỗ trợ việc thu âm giọng nói của bạn khi tập phát âm để kiểm tra xem mình nói như thế nào. (để làm được điều này máy của bạn phải có Card âm thanh – hiện nay máy nào cũng có và 1 tai nghe có Micro để nói – mua ngoài thị trường chỉ khoảng từ 60 đến 120 000 đồng).</span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:20px;"><a href="http://langmaster.edu.vn/5-meo-luyen-de-co-cach-phat-am-tieng-anh-chuan-a15i306.html"><span style="color:#000000;"><strong>Học phát âm tiếng Anh</strong></span></a><span style="color:#000000;"> với nhiều chủ đề</span></span></h2> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style=" text-align: justify;">Học phát âm tiếng Anh kèm theo trò chơi giúp thư giãn dễ học</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong style="">Một số thông tin cụ thể hơn về chương trình:&nbsp;</strong><strong>Pronunciation power</strong> bao gồm 2 CD:</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:18px;"><strong style="font-size: 20px;">1. Pronunciation power 1</strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Tự điển </span><strong style=""><a href="http://langmaster.edu.vn/tai-lieu-tieng-anh-a24">tài liệu tiếng Anh</a></strong><span style=""> với 8 công dụng gồm trong 1</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Các bản dịch ra 12 ngôn ngữ*</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Phát triển khả năng phát âm tiếng Anh với:</span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Hơn 7000 chữ thực hành và hàng ngàn câu</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Hơn 100 giờ luyện tập</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Hơn 2000 tấm ảnh và hình vẽ graphics</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Các bài học hoạt hình</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">1020 bài thực hành cách nghe</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Các giờ bài tập để thực hành về Nhấn Mạnh, Lượng Thời Gian, Phát Âm, Lên Xuống Giọng và Nhịp Điệu (S.T.A.I.R.)</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Bốn trò chơi mới hoạt động phối hợp và thích thú</span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Pronunciation Power 1 là kỹ thuật MỚI tân tiến để học tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu học cho đến những người học trình độ trung cấp. Không có sản phẩm nào giống như vậy!</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:18px;"><strong style="font-size: 20px;">2. Pronunciation power 2</strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="">Đĩa CD Rom về cách Phát Âm Tân Tiến</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong style="">Pronunciation Power 2</strong><span style=""> là phương tiện phối hợp và dễ sử dụng. Nó được sáng chế cho những người học tiếng Anh trình độ trung cấp cho đến cao cấp mọi lứa tuổi và trong đó chứa đựng hàng trăm giờ hướng dẫn và thực hành.</span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Học 52 âm cần thiết để nói tiếng Anh rõ ràng</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">So sánh giọng của bạn với giọng của người hướng dẫn bằng kỹ thuật nhận dạng sóng phát âm</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Xem âm thanh được tạo ra như thế nào bằng cách xem hoạt hình bán diện sự chuyển động của miệng và lưỡi và/hoặc phim cho thấy chính diện của miệng người hướng dẫn</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Trắc nghiệm khả năng nghe của bạn với 650 bài tập khác nhau về câu nói</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Trắc nghiệm cách phát âm của bạn bằng phương tiện phối hợp (interactive) và các bài tập thích thú bao gồm: 780 chữ mẫu, 1040 chữ so sánh, và 1040 câu khác nhau</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="">Bao gồm tập hướng dẫn rộng rãi 40 trang dùng cho các bài tập STAIR; nhấn mạnh, lượng thời gian, phát âm, lên xuống giọng, nhịp điệu</span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"> <span style="font-size: 16px;"><strong>CÒN BÂY GIỜ LUYỆN TẬP THÔI</strong></span></p> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> <div> &nbsp;</div>