Trong tiếng Anh, các từ chỉ số lượng “some” và “any” thường hay bị sử dụng nhầm lẫn trong câu. Để có thể ứng dụng nhuần nhuyễn và chính xác, hãy cùng nắm lòng cách dùng some và any đầy đủ và chi tiết trong bài viết dưới đây.

Phân biệt cách sử dụng some và any khi sử dụng trong câu tiếng Anh

Phân biệt cách sử dụng some và any khi sử dụng trong câu tiếng Anh

1. Some và any là gì?

“Some” và “any” là hai đại từ bất định chỉ số lượng mang nghĩa lần lượt là “một vài” và “một ít”.  Chúng được sử dụng thay cho những danh từ không đếm được hoặc những danh từ số nhiều. Có thể gọi some và any là biến thể số nhiều của hai từ “a và an”.

Some và any là gì?

Some và any là gì?

Để có thể nắm vững cách dùng some và any hãy theo dõi nội dung tiếp theo.

2. Cách dùng some và any trong câu

Để có thể dễ dàng phân biệt cách sử dụng some và any trong câu, dưới đây là chi tiết những trường hợp sử dụng chúng trong tiếng Anh.

2.1. Cách dùng some

Some mang nghĩa là một vài, một số, một ít,... và được sử dụng trong các câu tiếng Anh sau.

2.1.1. Sử dụng some trong câu khẳng định

Trong tiếng Anh, “some” thường được sử dụng nhiều nhất trong câu khẳng định. 

Dùng đại từ some trong câu khẳng định

Dùng đại từ some trong câu khẳng định

Chẳng hạn:

Ana and Tom have some cars.

(Ana và Tom có mấy chiếc xe lận.)

2.1.2. Câu hỏi chứa some

Some cũng có thể được sử dụng trong các câu hỏi tiếng Anh, thường là dạng lời mời.

Chẳng hạn: 

Would you like some coffee?

(Bạn có muốn uống một chút cà phê không?)

2.1.3. Sử dụng some trong lời mời hay yêu cầu

Khi bạn muốn đưa ra lời mời hay yêu cầu cũng có thể sử dụng “some”.

Sử dụng some trong lời mời hay yêu cầu

Sử dụng some trong lời mời hay yêu cầu

Chẳng hạn:

Can I have some juice?

(Tôi có thể xin chút nước ép được không?)

2.1.4. Sử dụng some để chỉ sự ước chừng

Đôi khi trong các câu tiếng Anh, some được dùng để chỉ sự ước chừng và tính toán mang tính tương đối.

Chẳng hạn: 

He spent some 5 years in London.

(Anh ấy đã dành khoảng 5 năm ở London.)

2.2. Cách dùng any

Any mang nghĩa là không chút nào, không chút gì, không có tí nào,… và được sử dụng trong các tình huống sau.

2.2.1. Any trong câu phủ định

Trong câu phủ định tiếng Anh, “any” mang nghĩa là “bất cứ” và được sử dụng tương đối nhiều so với các câu khác. 

Any trong câu phủ định

Any trong câu phủ định

Chẳng hạn:

I don’t have any money.

(Tôi chẳng có đồng nào cả.)

2.2.2. Any trong câu nghi vấn

Đối với câu nghi vấn, “any” được sử dụng thường mang nghĩa “còn thứ gì đó hay không?”.

Chẳng hạn:

Do you have any money?

(Anh còn đồng nào không?)

2.2.3. Trong câu khẳng định

“Any” được sử dụng trong câu tiếng Anh khẳng định nhưng lại mang nghĩa phủ định.

Chẳng hạn:

You can catch any bus. They all go downtown.

(Cậu có thể bắt bất cứ cái xe bus nào. Chúng đều đi tới trung tâm cả.)

2.2.4. Sử dụng any trong câu điều kiện if

Những câu điều kiện mệnh đề điều kiện if cũng sử dụng “any”.

Chẳng hạn:

If you need any more money, please let me know.

(Nếu cậu cần thêm tiền, cứ nói cho tôi biết nhé)

2.2.5. Thể hiện sự cấm đoán với cấu trúc “Động từ + any”

Cấu trúc “Động từ + any” thể hiện sự cấm đoán với các động từ bao gồm avoid, ban, prevent, forbid,…

Thể hiện sự cấm đoán với cấu trúc “Động từ + any”

Thể hiện sự cấm đoán với cấu trúc “Động từ + any”

Chẳng hạn: 

To avoid any error, please do our guidance.

(Để tránh xảy ra lỗi, vui lòng làm theo chỉ dẫn của chúng tôi.)

2.2.6. Liên kết với các từ khác mang ý nghĩa “bất cứ”

Khi “any” liên kết với các từ như Hardly, Never, If, Whether,… thì sẽ mang nghĩa là “bất cứ”.

Chẳng hạn:

My husband never does any houseworks.

(Chồng tôi chẳng bao giờ làm một tí việc nhà nào cả.)

3. Những lưu ý khi sử dụng some và any

Bên cạnh những cách sử dụng some và any được liệt kê ở trên, bạn cũng cần lưu ý thêm một số điều sau đây.

Trường hợp đại từ đã được xác định trước đó, some và any có thể đứng một mình mà không cần có danh từ theo sau.

Chẳng hạn:

I wanted some bread, but I could not find any.

(Tôi muốn ăn chút bánh mì, nhưng tôi chẳng tìm thấy tí nào.)

If you have no money, I will give you some.

(Nếu cậu không có tiền, tôi sẽ đưa cậu một ít.)

Những lưu ý khi sử dụng some và any

Những lưu ý khi sử dụng some và any

Trong câu mời tiếng Anh, khi sử dụng some và any có lưu ý rằng: “some” có sự hạn chế về số lượng; “any” thì không hạn chế về số lượng.

Chẳng hạn:

Would you like some sugar in your tea?

(Cậu có muốn thêm chút đường vào trà không?)

Would you like anything to eat?

(Cậu có muốn ăn bất cứ thứ gì không?)

Hai đại từ “some và any” hoàn toàn có thể đứng độc lập hoặc có thể đi đôi với giới từ “of” khi muốn ám chỉ một nhóm đối tượng hay sự vật xác định nào đó.

Chẳng hạn:

Some of the people didn’t attend the meeting today.

(Một vài người đã không tham dự cuộc họp ngày hôm nay)

Have you ever met any of my friends?

(Cậu chưa gặp người bạn nào của tôi đúng không?)

4. Còn những trạng từ chỉ số lượng nào khác không?

Ngoài some và any, trong tiếng Anh cũng có thêm những trạng từ chỉ số lượng khác bao gồm:

Little, a little

Hai trạng từ “Little, a little” được sử dụng trước danh từ không đếm được:

 • Little + Danh từ không đếm được: Mang nghĩa là rất ít và không đủ để làm gì đó. (thường có hướng phủ định)
 • A little + Danh từ không đếm được: Mang nghĩa là một chút và đủ để làm gì đó.

Hai trạng từ “Little, a little” được sử dụng trước danh từ không đếm được

Hai trạng từ “Little, a little” được sử dụng trước danh từ không đếm được

Chẳng hạn:

 I have little money, not enough to buy a motorbike.

(Tôi có rất ít tiền không đủ để mua một chiếc xe máy.)

 I have a little money, enough to buy a house.

(Tôi có một chút tiền đủ để mua một căn nhà.)

Most

 • Most được dùng trước danh từ, mang nghĩa là hầu hết, phần lớn.
 • Most đi cùng danh từ số nhiều: động từ chia ở dạng số nhiều, chẳng hạn “most student are”
 • “Most of” được sử dụng khi đứng trước các mạo từ (a/an/the), đại từ chỉ định (this/that), tính từ sở hữu (his, her, us) hoặc các đại từ nhân xưng (them, her, him).
 • “Most of: đi cùng danh từ số nhiều: động từ sẽ được chia theo dạng số nhiều.
 • “Most of” đi cùng danh từ số ít: động từ sẽ chia theo dạng số ít.
 • Most còn được dùng trước các tên riêng, địa lý. Chẳng hạn: Most of Korea, Most of  Việt Nam

None

“None” là trạng từ được dùng như một đại từ như chủ ngữ và tân ngữ, nó đứng 1 mình và sẽ thay thế cho danh từ đếm được và không đếm được.

“None” là trạng từ được dùng như một đại từ như chủ ngữ và tân ngữ

“None” là trạng từ được dùng như một đại từ như chủ ngữ và tân ngữ

Chẳng hạn:

Who went to school last day? – None. 

(Ai tới trường ngày hôm qua – Không ai cả).

Much

Trạng từ “much” được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • “Much” + danh từ số ít, không đếm được.
 • “Much” được sử dụng trong câu thể nghi vấn, phủ định.
 • “Much” được dùng trong câu khẳng định nếu mang nghĩa trang trọng.
 •  “Much” nếu có các từ: very, too, so, as, how thì much mang nghĩa khẳng định.

Few – a few

Hai trạng từ “Few và a few” thường được dùng, áp dụng đứng trước các danh từ đếm được số nhiều.

Chẳng hạn: few table, a few table

5. Luyện tập cách dùng some và any

Luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn có thể sử dụng nhuần nhuyễn hơn hai trạng từ some và any mà không bị nhầm lẫn. Dưới đây là những bài tập nhằm củng cố kiến thức về hai trạng từ này. Hãy làm cần thận và ghi nhớ thật lâu chúng nhé!

5.1. Bài tập

Bài tập 1: Điền some hoặc any vào chỗ trống để hoàn thiện các đoạn hội thoại sau:

1. She didn’t buy …flowers.

2. 

A: Have you seen …. good films recently?

B: No, I haven’t been to the cinema for ages.

3. This afternoon Phuong’s going out with…. friends of hers.

4. Can I have …. sugar in my coffee, please?

5. She didn’t have …. money.

6. Linh was too tired to do …. work.

7. You can cash these traveler’s cheques at …. bank.

8. Can you give me …. information about places of beauty in the city?

9. With the special tourist train ticket you can travel on …. train you like.

10. If there are …. words you don’t understand, use a dictionary.

Luyện tập cách dùng some và any

Luyện tập cách dùng some và any

Bài tập 2: Hoàn thành câu sử dụng any (+ noun) or anybody/anything/anywhere.

1. Which bus do we have to catch?

………. They all go to the center.

2. Which day shall we come?

I don’t mind. ………………… .

3. What do you want to drink?

………… . I don’t mind. Whatever you have.

4. Where shall I sit?

It’s up to you. You can sit …..you like.

 5. What sort of job are you looking for?

…………. . It doesn’t matter.

6. What time shall I phone tomorrow?

I don’t mind. ….. you like it.

7. Who shall I invite to the party?

I don’t mind.  ……… you like

8. Which newspaper shall I buy?

……….. . Whatever they have in the shop.

5.2. Đáp án

Bài tập 1:

1. Any

2. Some

3. Some

4. Any

5. Any

6. any

7. any

8. some

9. any

10. any

Bài tập 2:

1. Any bus

2. any day

3. anything

4. anywhere

5. any job or anything

6. any time

7. anybody/anyone

8. any newspaper or anyone

6. Lời kết

Chắc rằng qua kiến thức được cung cấp trong bài viết đã giúp bạn nắm vững cách dùng some và any trong câu tiếng Anh. Hãy theo dõi chuyên trang của chúng tôi thường xuyên để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích bạn nhé.

Tham khảo thêm: Đâu là 7 cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh phổ biến nhất hiện nay.