<div> <div style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>GIỚI THIỆU CHUNG</strong></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">New Real Toeic là 1 trong những bộ sách học TOEIC và Luyện thi TOEIC khá hay do Longman biên soạn.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>Nội dung bộ sách</strong></span></div> <div style="margin-left:.25in;"> <span style="font-size:14px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ sách này sẽ đưa ra bảng so sánh sự khác biệt giữa New TOEIC và Old TOEIC.</span></div> <div style="margin-left:.25in;"> <span style="font-size:14px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp theo đó là một bài thi TOEIC(Pre-Actual Tests) mô phỏng bài thi thực tế nhằm kiểm tra và đánh giá tổng hợp, nhằm giúp người học có thể tự đánh giá được năng lực hiện tại của bản thân 1 cách khách quan trước khi làm bài thi Toeic thật.</span></div> <div style="margin-left:.25in;"> <span style="font-size:14px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau đó là đến phần Actual Tests, phần này có 4 bài test như 1 bài thi hoàn chỉnh, bài thi được biên soạn dựa trên kết quả phân tích các bài thi TOEIC mới nhất.</span></div> <div style="margin-left:.25in;"> <span style="font-size:14px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Và cuối cùng là đáp án để học viên tự mình chấm điểm và rút ra cho mình những kinh nghiệm nhằm tránh mắc lại những sai sót đáng tiếc.</span></div> <div style="margin-left:.25in;"> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>LONGMAN NEW REAL TOEIC – ACTUAL TESTS FOR LISTENING</strong> <strong>COMPREHENSION</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <strong style="text-align: justify; font-size: 14px;"><img alt="" src="/public/files/editor-upload/images/Thu-Vien/72-New-Real-Toeic-LC.jpg" style="width: 250px; height: 358px;" /></strong></div> <div> <span style="font-size:14px;">Quyển sách New Real Toeic – Actual test for Listening Comprehension gồm 1 bài thi TOEIC thử bám sát đề thi thật để học viên tự đánh giá năng lực của mình, sau đó sẽ bắt đầu luyện làm đề thi TOEIC thật với 8 bài kiểm tra gồm 100 câu nghe tương ứng với 4 phần thi nghe trong TOEIC, độ khó tương đương bài thi thật giú</span><span style="font-size: 14px;">p&nbsp;</span><span style="font-size: 14px;">học viên rèn luyện được kỹ năng nghe trước để tránh sự bỡ ngỡ với bài thi thật.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>Cách học</strong></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 1: Việc đầu tiên khi luyện tập là phải dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về đề thi. Cấu trúc đề ra sao? Thời gian làm bài…? Các dạng đề gặp phải? Cách làm cho từng loại…</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 2: Luyện đề. Hãy in phiếu câu trả lời ra. Chọn khu yên tĩnh và 1 cái đồng hồ báo thức. Sau đó set giờ (45’) và bắt đầu làm bài</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 3: Sau khi làm xong hãy so sánh đáp án.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 4: Nghe script và tìm ra tại sao mình lại bị sai. Chú ý nhiều đến các từ mới mình chưa gặp bao h</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 5: Nghe đi nghe lại script và đọc scrpit. Mỗi bài phải nghe đi nghe lại nhiều lần và chú ý học từ mới nhé.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>LONGMAN NEW REAL TOEIC – ACTUAL TESTS FOR READING COMPREHENSION</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong><img alt="" src="/public/files/editor-upload/images/Thu-Vien/72-New-Real-Toeic-RC.jpg" style="width: 250px; height: 358px;" /></strong></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">“Rất khác biệt!” Là câu nói mà những ai học bộ giáo trình luyện thi New Real TOEIC của Longman đều thừ</span><span style="font-size: 14px;">a nhận, đặc biệt là đối với quyến Longman Reading Comprehension và Full Actual Tests. Quyển sách Longman New Real – Actual tests for Reading Comprehension gồm 1 bài thi thử Toeic (Pre-Actual Test) với phần Đọc hiểu như trong đề thi TOEIC như một bài khởi động để bạn làm quen dần với cách xử lý các câu hỏi trước khi bước vào thử thách bằng 8 bài thi Đọc hiểu giống như một bài thi Toeic thật sự ở phía sau.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>Cách học</strong></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 1: Việc đầu tiên khi luyện tập là phải dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về đề thi. Cấu trúc đề ra sao? Thời gian làm bài…? Các dạng đề gặp phải? Cách làm cho từng loại…</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 2: Luyện đề. Hãy in phiếu câu trả lời ra. Chọn khu yên tĩnh và 1 cái đồng hồ báo thức. Sau đó set giờ (75’) và bắt đầu làm bài</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 3: Sau khi làm xong hãy so sánh đáp án. Chú ý các câu mình làm sai</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 4: Với phần ngữ pháp, note ra các kiến thức mình chưa chắc và học lại. Với phần đọc hãy dịch lại, chú ý các từ mới</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Bước 5: Đọc đi đọc lại bài đọc nhiều lần, chú ý 1 bài phải học 4-5 ngày trước khi chuyển bài mới nhé</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:14px;">LONGMAN NEW REAL TOEIC – FULL ACTUAL TESTS</span></strong></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="tiếng anh Toeic" src="/public/files/editor-upload/images/Thu-Vien/Download-tai-lieu-new-longman-real-toeic.jpg" style="text-align: center; font-size: 14px; height: 362px; width: 250px;" /></div> <div> <span style="font-size:14px;">Quyển sách Longman New Real- Full Actual tests gồm 4 bài kiểm tra (4 Pre-Actual Tests) mô phỏng bài thi thực tế, tổng hợp luôn cả hai phần Nghe (Listening Comprehension) lẫn phần Đọc hiểu (Reading Comprehension). Do vậy, đây là một trong những quyển sách luyện thi TOEIC đầy đủ các kỹ năng nhất, chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin vượt qua kỳ thi TOEIC với điểm số như mong đợi.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <span style="font-size: 20px;"><strong>ĐĂNG KÝ DOWNLOAD TÀI LIỆU</strong></span></div> <div> <strong><img alt="" src="/public/files/editor-upload/images/tin-tuc/T9/tangan.gif" style="width: 125px; height: 70px;" /></strong></div> <div id="dangky_tailieu"> &nbsp;</div> <div class="download_tailieu"> <span style="font-size: 14px;"><strong>CHÚC MỪNG BẠN ĐĂNG KÝ CÔNG. NHẤN VÀO HÌNH ĐỂ TẢI TÀI LIỆU</strong></span></div> <div class="download_tailieu"> <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxellFR0E3YjUxRUE&amp;usp=sharing" target="_blank"><img alt="" src="/public/files/editor-upload/images/icon/download.jpg" style="width: 250px; height: 103px;" /></a></div> </div> </div> </div> </div> <div> &nbsp;</div>