<div> <table align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 14px;">Với những ai&nbsp;</span><a href="http://langmaster.edu.vn/"><strong style="font-size: 14px;">luyện thi IELTS</strong></a><span style="font-size: 14px;">&nbsp;thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ sách kinh điển này được. Langmaster tập hợp tài liệu và cung cấp đủ bộ&nbsp;</span><strong style="font-size: 14px;">Cambridge English IELTS</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;cho các bạn đang có mục tiêu thi chứng chỉ quốc tế này nhé! Ấn phẩm của Cambrige luôn được tin tưởng vì các bài thi thử luôn sát đề thi thực với chủ đề phong phú, đa dạng, dạng bài tập chuẩn và có tính cập nhật!</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:14px;"><img alt="Description: IFrame" height="1" src="file:///C:/Users/huandc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="1" /></span></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="tài liệu cambridge IELTS" src="/public/files/editor-upload/images/TA-thuc-hanh/bai-hoc-thu-vi/FortressLearning-Why-Teachers-Should-Build-Rapport-with-Students.jpg" style="text-align: center; width: 650px; height: 434px;" /></div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">Để đảm bảo thành công, Chuyên mục <a href="http://langmaster.edu.vn/tai-lieu-tieng-anh-giao-tiep-a24"><strong>download tài liệu tiếng anh</strong></a>&nbsp;khuyên bạn nên&nbsp;quét sạch&nbsp;bộ Cambridge này, đặc biệt là từ tập 4 đến tập 9. Mỗi quyển sách gồm 4 đề thi cho 4 kỹ năng thi IELTS Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bộ tài liệu có cả đáp án, giải đáp cụ thể từng câu trả lời, rất hữu ích cho các bạn đang cần&nbsp;Luyện đề thi IELTS cấp tốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <table align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>1, Nội dung:</strong>&nbsp;Luyện thi IELTS cả 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc viết</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>2, Mô tả:</strong>&nbsp;Đề thi tổng hợp, đa dạng, rất sát với đề thi thực. Người học sẽ dễ dàng trải nghiệm áp lực thi cử và quen với các dạng bài tập trong bài thi IELTS. Đây cũng là một nguồn tài liệu cung cấp vốn từ vựng học thuật theo nhiều chủ đề khác nhau</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>3, Link down:</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 1:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/w8eefllol9z48/">https://www.mediafire.com/folder/w8eefllol9z48/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 2:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/m2zdacjmez0zg/">https://www.mediafire.com/folder/m2zdacjmez0zg/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 3:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/mykko514rfcn3/">https://www.mediafire.com/folder/mykko514rfcn3/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 4:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/2n9wghilr6mec/">https://www.mediafire.com/folder/2n9wghilr6mec/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 5:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/50795c0853oxq/">https://www.mediafire.com/folder/50795c0853oxq/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 6:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/6c3ju8x2f85na/">https://www.mediafire.com/folder/6c3ju8x2f85na/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 7:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/1is1r8y2fyco0/">https://www.mediafire.com/folder/1is1r8y2fyco0/</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 8:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/6f5juusaku6sc/Cam_8" target="_blank">https://www.mediafire.com/folder/6f5juusaku6sc/Cam_8</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 9:&nbsp;<a href="https://www.mediafire.com/folder/6f5juusaku6sc/Cam_8" target="_blank">https://www.mediafire.com/folder/jyda93qt3nfbu/Cam_9</a></span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Cam 10:&nbsp;<a href="http://www.mediafire.com/download/ld7g9199ceex48x/cam10.rar"><span style="color:#0000ff;">http://www.mediafire.com/download/ld7g9199ceex48x/cam10.rar&nbsp;</span></a></span></div> <div> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:14px;">Nhớ LIKE và COMMENT để ủng hộ Ad nha! :)</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <div> &nbsp;</div>