<div style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:25px"> <div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: left;"> <span style="font-size:20px;">1. TỪ VỰNG MIÊU TẢ TÍNH CÁCH TÍCH CỰC</span></h2> <div style=" font-family: Arial, sans-serif; "> &nbsp;</div> <div style=" font-family: Arial, sans-serif; "> <table style=" font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: transparent; width: 690px; margin-bottom: 2.618em; font-size: 16px;" width="826"> <tbody style=" font-family: Arial, sans-serif;"> <tr style=""> <td style=" padding: 10px 10px 10px 0px; vertical-align: top; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229);"> <ul style=" margin: 16px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 24px; list-style: initial;"> <li style="text-align: left;"> Brave: Anh hùng</li> <li style="text-align: left;"> Careful: Cẩn thận</li> <li style="text-align: left;"> Cheerful: Vui vẻ</li> <li style="text-align: left;"> Easy going: Dễ gần.</li> <li style="text-align: left;"> Exciting: Thú vị</li> <li style="text-align: left;"> Friendly: Thân thiện.</li> <li style="text-align: left;"> Funny: Vui vẻ</li> <li style="text-align: left;"> Generous: Hào phóng</li> <li style="text-align: left;"> Hardworking: Chăm chỉ.</li> <li style="text-align: left;"> Kind: Tốt bụng.</li> <li style="text-align: left;"> Out going: Cởi mở.</li> <li style="text-align: left;"> Polite: Lịch sự.</li> <li style="text-align: left;"> Quiet: Ít nói</li> <li style="text-align: left;"> Smart = intelligent: Thông minh.</li> <li style="text-align: left;"> Sociable: Hòa đồng.</li> <li style="text-align: left;"> Soft: Dịu dàng</li> <li style="text-align: left;"> Talented: Tài năng, có tài.</li> <li style="text-align: left;"> Ambitious: Có nhiều tham vọng</li> <li style="text-align: left;"> Cautious: Thận trọng.</li> <li style="text-align: left;"> Competitive: Cạnh tranh, đua tranh</li> <li style="text-align: left;"> Confident: Tự tin</li> <li style="text-align: left;"> Serious: Nghiêm túc.</li> </ul> </td> <td style=" padding: 10px 0px 10px 10px; vertical-align: top; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229);"> <ul style=" margin: 16px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 24px; list-style: initial;"> <li style="text-align: left;"> Creative: Sáng tạo</li> <li style="text-align: left;"> Dependable: Đáng tin cậy</li> <li style="text-align: left;"> Enthusiastic: Hăng hái, nhiệt tình</li> <li style="text-align: left;"> Extroverted: hướng ngoại</li> <li style="text-align: left;"> Introverted: Hướng nội</li> <li style="text-align: left;"> Imaginative: giàu trí tưởng tượng</li> <li style="text-align: left;"> Observant: Tinh ý</li> <li style="text-align: left;"> Optimistic: Lạc quan</li> <li style="text-align: left;"> Rational: Có chừng mực, có lý trí</li> <li style="text-align: left;"> Sincere: Thành thật</li> <li style="text-align: left;"> Understantding: hiểu biết</li> <li style="text-align: left;"> Wise: Thông thái uyên bác.</li> <li style="text-align: left;"> Clever: Khéo léo</li> <li style="text-align: left;"> Tacful: Lịch thiệp</li> <li style="text-align: left;"> Faithful: Chung thủy</li> <li style="text-align: left;"> Gentle: Nhẹ nhàng</li> <li style="text-align: left;"> Humorous: hài hước</li> <li style="text-align: left;"> Honest: trung thực</li> <li style="text-align: left;"> Loyal: Trung thành</li> <li style="text-align: left;"> Patient: Kiên nhẫn</li> <li style="text-align: left;"> Open-minded: Khoáng đạt</li> <li style="text-align: left;"> Talkative: Hoạt ngôn.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: left;"> &nbsp;</div> </div> <h2 style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: left;"> <span style="font-size:20px;">2. TỪ VỰNG TÍNH CÁCH TIÊU CỰC</span></h2> <div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: left;"> &nbsp;</div> <div style=" font-family: Arial, sans-serif; "> <table style=" font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: transparent; width: 690px; margin-bottom: 2.618em; font-size: 16px;"> <tbody style=" font-family: Arial, sans-serif;"> <tr style=""> <td style=" padding: 10px 10px 10px 0px; vertical-align: top; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229);"> <ul style=" margin: 16px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 24px; list-style: initial;"> <li style="text-align: left;"> Bad-tempered: Nóng tính</li> <li style="text-align: left;"> Boring: Buồn chán.</li> <li style="text-align: left;"> Careless: Bất cẩn, cẩu thả.</li> <li style="text-align: left;"> Crazy: Điên khùng</li> <li style="text-align: left;"> Impolite: Bất lịch sự.</li> <li style="text-align: left;"> Lazy: Lười biếng</li> <li style="text-align: left;"> Mean: Keo kiệt.</li> <li style="text-align: left;"> Shy: Nhút nhát</li> <li style="text-align: left;"> Stupid: Ngu ngốc</li> <li style="text-align: left;"> Aggressive: Hung hăng, xông xáo</li> <li style="text-align: left;"> Pessimistic: Bi quan</li> <li style="text-align: left;"> Reckless: Hấp Tấp</li> <li style="text-align: left;"> Strict: Nghiêm khắc</li> </ul> </td> <td style=" padding: 10px 0px 10px 10px; vertical-align: top; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229);"> <ul style=" margin: 16px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 24px; list-style: initial;"> <li style="text-align: left;"> Stubborn: Bướng bỉnh (as stubborn as a mule)</li> <li style="text-align: left;"> Selfish: Ích kỷ</li> <li style="text-align: left;"> Hot-temper: Nóng tính</li> <li style="text-align: left;"> Cold: Lạnh l ùng</li> <li style="text-align: left;"> Mad: điên, khùng</li> <li style="text-align: left;"> Aggressive: Xấu bụng</li> <li style="text-align: left;"> Unkind: Xấu bụng, không tốt</li> <li style="text-align: left;"> Unpleasant: Khó chịu</li> <li style="text-align: left;"> Cruel: Đ ộc ác</li> <li style="text-align: left;"> Gruff: Thô lỗ cục cằn</li> <li style="text-align: left;"> Insolent: Láo xược</li> <li style="text-align: left;"> Haughty: Kiêu căng</li> <li style="text-align: left;"> Boast: Khoe khoang</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div> &nbsp;</div>